Dorost,  Juniorka,  Přípravka,  Žáci

Členské příspěvky

Prosíme o zaplacení členských příspěvků.

Výběr čl. příspěvků na účet 19-7015180237/0100.  Variabilní symbol: rok narození, zpráva pro příjemce: jméno a příjmení.

 

Prosíme všechny trenéry, aby informovali své hráče!

Vedení FCVO