Aktuality,  Informace pro členy

Dopis místostarostovy od FC Viktoria

Vážený pan
Ing. Petr Ťopek

Místostarosta
Města Otrokovice

Otrokovice 20.11.2019

Vážený pane místostarosto,

Na základě dopisu ze dne 7.11.2019, který jsme obdrželi dne 16.11.2019, Vám sdělujeme následující stanovisko k celkové situaci kolem sportovního areálu Otrokovice-Trávníky. Je bohužel skutečností, že v současné době je platná smlouva mezi městem Otrokovice a naším fotbalovým klubem. Přestože jsme v minulosti upozorňovali na důvody, které vedly k podpisu této z naší strany nevýhodné smlouvy, nikdo nám dosud na naše námitky k obsahu smlouvy neodpověděl. Samozřejmě, že se jednalo ze strany města o určitou formu vydírání! Stále znovu připomínáme, že pokud bychom takovou smlouvu nepodepsali, tak by nikdy v areálu Trávníky nebyla umělka se zázemím, ale ani dráha na bruslení, oplocení areálu,a tento volný prostor by sloužil, tak jako v minulosti, k setkávání narkomanů z celého okolí! Uvědomuje si to vůbec někdo? Pokud bychom se po dobu 35 let o areál nestarali, kdo by to dělal? Město a zadarmo? Možná, že není zájem o naše sportování? Tak nám jednoznačně potvrďte, že tomu tak je a my činnost ukončíme! V minulosti nikdo na tato sdělení nereagoval! Možná, že Kvítkovice už nejsou součástí Otrokovic? Městu jsme podle našich skromných odhadů ročně ušetřili nejméně milion korun a za dané období minimálně 30 milionů korun, které by muselo město investovat do oprav, údržby a provozu tohoto areálu! Věřili jsme, že noví zastupitelé se k věci postaví čelem, ale zatím až na pár jednotlivců se tak neděje. Pořád stejná argumentace, „Proč to nejde a ne jak by to mohlo jít“ Veškeré dotace za posledních 15 let od města padly na údržbu a provoz sportovišť! Jen pro úplnost se tato zařízení nachází na pozemcích města. Na sportovní činnost celého klubu nezbylo nic!! A svou činností reprezentujeme město po celé Moravě. Mohli jsme v areálu Trávníky vybírat nájem, ale jaká by pak byla reakce obyvatelstva a škol, kteří zde sportují? To si nedovedeme ani představit. Samozřejmě, že můžeme náklady na údržbu a provoz uplatnit při vyúčtování městu, ale to nám nepřinese možnost, jak získat další finanční prostředky na vlastní sport. Několik let opakovaně žádáme město alespoň o opravu chodníku na pozemku 1412/1, který se nachází mezi naší budovou a tímto pozemkem,tedy hřištěm, bezvýsledně. Byla to pěkná ostuda při letošních oslavách 90 let zahájení fotbalu v Kvítkovicích!

Proto jsme se rozhodli a navrhujeme odkup celého sportovního areálu Trávníky dle znaleckého posudku, vypracovaný odborníkem z první poloviny letošního roku.

1/ Žádáme přímý prodej za částku dle znaleckého posudku- bez dotací státu a města, kterou jsme prokazatelně investovali do sportovního areálu Trávníky ve výši cca 1.400.000,-

2/ Dále chceme písemný závazek města, že z celkové částky znaleckého posudku hodnoty sportovního areálu Trávníky ve výši cca 15 milionů , poskytne 7,5 milionu korun

jako spoluúčast / 30 % /, která je nutnou podmínkou naší spoluúčasti na investiční dotaci, o kterou jsme požádali MŠMT ČR. Rozpočet žádosti na investiční dotace je cca 22 milionů korun.O tuto dotaci náš klub požádal z důvodu generální opravy havarijního stavu budovy, rekonstrukci kabin, sociálního zázemí, zateplení celé budovy a vybudování vstupu a pokladny do sportovního areálu na ulici Zlínská 240

3/ Za vybudování tří tenisových kurtů, jejich zavlažování, tréninkové stěny a zázemí, které jsme v minulosti postavili a nejsou zahrnuty ve znaleckém posudku, žádáme zrušení vratky dotace z roku 2013, kterou nám audit města nařídil vrátit, přestože sám porušil § 21 kontrolního řád / nedal možnost a termín na doplnění dokladů, což například finanční úřad při kontrole, kterou jsme na udání měli v minulosti v naší organizaci automaticky poskytne /a tím jednal protiprávně, což uznal jednak ombudsman ČR i Krajský úřad Zlín! Máme se domáhat nápravy soudní cestou? Tak pomáhá město „sportu“ Otrokovice našemu snažení?

4/ Ukončení šikany ze strany především stavebního úřadu města Otrokovice, která vyloženě brzdí další rozvoj našeho areálu na ulici Zlínská 240 v Kvítkovicích.

Vážený pane místostarosto, věříme, že se najde vůle k ukončení všech nevyjasněných otázek mezi našim klubem a městem Otrokovice. Bohužel čas nás tlačí a proto žádáme o urychlené vyřešení všech vzniklých situací, které se táhnou z minulosti.

S poděkováním a pozdravem

Členové VV FC Viktoria Otrokovice, spolek

Ing. Rostislav Zálešák
Ing. Ivan Jirák
Mgr. Miroslav Koštial
Rudolf Remeš
Kvapil Libor
Lumír Šiška
MUDr. Jan Ševčík

Na vědomí :
Bc. Hana Večerková, DiS
Starostka města Otrokovice

Mgr. Barbora Šopíková
Vedoucí OŠK
Města Otrokovice