FC Viktoria Otrokovice, spolek

Oficiální stránky klubu

Dopisy městu Otrokovice

Dopis Večeřová – audit:

Ke stažení zde:  Večeřová_audit

Dopis Mgr. Krystyníková:

Ke stažení zde: Mgr._Krystyníková

   

FC VIKTORIA OTROKOVICE, SPOLEK

Zlínská 240, 765 02 Otrokovice, IČ: 46308792, tel./fax 577 933 016

e-mail: fcviktoriaotrokovice@centrum.cz

bank. spojení : KB Otrokovice 19-7015180237/0100

 

Vážená paní

Bc. Hana Večerková, DiS.

Starostka

Členové Rady města Otrokovice

 

                                                                                                          Otrokovice 1.8.2020

 

Vážená paní starostko,

 

na základě Vašeho dopisu ze dne 14.7.2020 musím konstatovat, že se opět jedná o  cílenou a soustavnou šikanu města Otrokovice proti našemu klubu FC Viktoria Otrokovice, spolek.

Již první audit našeho klubu městem Otrokovice, vedený paní Mgr. Danou Škrabalovou, byl nařízen panem Ing. Milanem Plesarem – místostarostou města Otrokovice, s cílem cokoli napadnout tak, aby došlo k finančnímu poškození našeho klubu i za cenu porušení kontrolního řádu např.  § 21. Jak mi později sdělila paní magistra, byla pod tlakem i vyhrůžkou propuštění ze zaměstnání z města. Nakonec odešla z úřadu a pracuje na úřadu v Kroměříži.

Celá situace není dodnes dořešena, přestože k nápravě byla i výzva ombudsmanky

 Mgr. Anny Šabatové i kontrolního oddělení Krajského úřadu ve Zlíně.

            K současnému probíhajícímu auditu je situace obdobná, tedy opět něco najít, aby došlo k opět finančnímu postihu našeho klubu. Jen zatím není známo, kdo za tím stojí? Časem to vypluje na povrch. Před žádostí pro nový program /odměny trenérů či cestovné/ jsme se písemně dotázali, za jakých podmínek se budou prokazovat výdaje odměn trenérů a co se bude případně kontrolovat?

            Pokud budeme předkládat platbu za trenérskou činnost u mládeže, tak je třeba splnit následující podmínky :

1/ Trenéři musí mít platnou smlouvu, ve které budou uvedena práva klubu a práva licencovaného trenéra pro tuto činnost s uvedením doby od kdy a do kdy trénuje.

2/ Musí mít měsíční výkaz kde bude :

– jméno trenéra, licenci a družstvo, které trénuje

 – hodinová sazba, která nesmí přesáhnout částku 240 Kč hrubého za odtrénovanou hodinu

– číslo účtu, na který bude zasílán plat či odměna-bezhotovostně.

3/ Podmínkou jsou zaplacené roční členské příspěvky v minimální výši 100,- Kč

    – Vykázané členské příspěvky v roce 2018 činily cca 169.000,- Kč a při celkové členské

       základně klubu cca 300 osob, jsou průměrně ve výši cca 500,- Kč na osobu za rok. Tato

       podmínka se dala zjistit při každoročním předávání výkazu zisku a ztrát na OŠK!

-Je zcela jedno zda jsou peníze za příspěvky zaslány na účet nebo jsou vybírány trenéry

      či osobně předány do pokladny klubu proti potvrzení – to není věci auditu města!!

Všechny tyto podmínky byly splněny! Ostatní požadavky jsou nad rámec auditu a jedná se o čirou spekulace a svévůli pana Ing. Marka Maňáska. My jsme všichni dobrovolní funkcionáři, jedinou odměnu ve výši 10.000,- Kč za celoroční práci v oblasti ekonomiky dostane účetní!!

Ten mi za přístup auditorů oznámil, že již dál pracovat pro Viktorku nebude !!

Termín schůzky si pan Ing. Maňásek určil sám, bez naší konzultace na 15.6.2020. Když jsem mu oznámil, že řeším své těžké zdravotní problémy a že mám na tento den další ošetření ve FN Olomouc, tak prohlásil, že jsem lhář a tak jsem musel, jako omluvu na uvedený termín 15.6.2020 předložit lékařskou dokumentaci a doložit účast na tuto dobu v zařízení !! Dokumentaci si okopíroval a založil do spisu. Další termín byl určen na 30. 6. 2020. Po dohodě s právníky uvažuji o podání trestního oznámení za zneužití funkce i GDPR.

 Dalším útokem je činnost stavebního úřadu, kdy jsme přišli jeho liknavostí i záměrně nevydáním stavebního povolení o 15 miliónovou dotaci z MŠMT. Chápu, že „tartan dostal přednost“, stačilo jen naznačit a nemuseli jsme se snažit. Projekt nás dosud stál již přes 400.000,-, který jsem musel sám zafinancovat! Objekt má přes 40 let činnosti a je v havarijním stavu! Další šikana ze strany města, kdy bez vědomí majitele pozemku č. 1412/11 a 1412/12 došlo ze změně územního plánu? Bylo nám slíbeno tehdejším starostou Mgr. Budkem a místostarostou Ing. Veselým, že uvedou po dohodě s Mgr. Liberovou, že věc dají do původního stavu. Opět nic. Před asi 4 roky jsme požádali město o malou investici na pozemku, který je ve vlastnictví města a je vedle naší budovy o vybudování nového chodníku o velkosti cca 60 x 5 metrů- opět nic! Problematika sportovního  areálu Trávníky, který až na házenkářské a nohejbalové hřiště, včetně kabin, jsme prakticky vybudovali my, se vleče již přes dva roky- opět bez výsledku. A to nehovořím o smlouvách, které jsem musel pod nátlakem Ing. Píšťkové /odbor majetku města/ podepsat, jinak bychom přišli o již schválenou dotaci na umělku 3. generace. Samozřejmě, že dotace nebyla zadarmo. Podobné je to i v našem městě. Mohu doložit další a další důkazy o šikaně ze strany města! Fanoušci připravují billboard ve znění : „Město Otrokovice likviduje fotbal na Viktorce“ , který bude vysílán při každém zápase do celé Moravy i Čech. A my jim nebudeme v tom bránit. Nebude lepší nám oficiálně sdělit, že nechcete v Kvítkovicích fotbal, než na nás používat takové podpásovky? Jak říkají místní-Kvítkovice jsou dobré „ na rozšíření hřbitova a skládky!“ Čemu se prý pořád divíme, když všichni funkcionáři bydlí na Středu a hlavně na Baťově!! Tak to tak pak vypadá!!

 

 Tak to je jen malinko k té objektivitě, čestnosti a šikaně !

 

S pozdravem

 

 

 

MUDr. Jan Ševčík

Předseda a statutární zástupce

FC Viktoria Otrokovice, spolek

 

Na vědomí: Ing. Petr Ťopek-místostarosta

 

P.S. Od 1.8.2020 požadujeme zákaz, všem občanům Otrokovic, včetně mládeže  /mimo sportovce FC Viktoria Otrokovice/, vstupu na  hřiště s umělým povrchem ve sportovním areálu Otrokovice- Trávníky.

 

 

 

     FC VIKTORIA OTROKOVICE, SPOLEK

Zlínská 240, 765 02 Otrokovice, IČ: 46308792, tel./fax 577 933 016

e-mail: fcviktoriaotrokovice@centrum.cz

bank. spojení : KB Otrokovice 19-7015180237/0100

 

 

Město Otrokovice

Odbor dopravně-správní

 

Mgr. Renáta Krystyníková

Vedoucí

 

                                                                                              Otrokovice 1.8.2020

 

Vážená paní magistro,

V reakci na Váš dopis o zamítnutí žádosti o výjimku z počtu parkovacích míst pro potřebu generální opravy, přístavby a adaptace budovy FC Viktoria Otrokovice z důvodu havarijního stavu sděluji následující vyjádření.

V roce 1997, v době záplav, na základě žádosti města Otrokovice , jsme ubytovali v našem zařízení několik rodin a po celou dobu pobytu se o ně starali. Následně nás město Otrokovice požádalo prostřednictvím tehdejšího pana starosty MVDr. Stanislava Mišáka o možnost využití naší ubytovny do budoucna pro sociálně slabé, bezdomovce a různě postižené rodiny či občany města Otrokovice. Po dohodě jsme změnili Stanovy klubu, nechali je schválit MV ČR a k této nabídce přistoupili.  Dodnes tuto možnost využívá oddělení sociální pomoci města Otrokovice.

Předpokládám, že tato skutečnost je v dokumentech města zaznamenána, a je známa jak stavebnímu úřadu, tak i vašemu odboru. Tak nechápu, proč v odůvodnění zamítnutí naší žádosti uvádíte ne zcela pravdivé informace, navíc na uvedeném pozemku je řádně zkolaudovaný a oplocený autobazar.

Stále nabývám dojmu, že město Otrokovice neslouží občanům, ale občané Otrokovic i tedy Kvítkovic slouží městu, což po 30 letech od sametové revoluce je nehorázná skutečnost!

 

S pozdravem a poděkováním za dobře odvedenou práci

 

 

 

MUDr. Jan Ševčík

Předseda a statutární zástupce

FC Viktoria Otrokovice, spolek

 

Na vědomí :    Bc. Hana Večerková DiS,-starostka města

                         Ing. Petr Ťopek-místostarosta